AKILLI BİNALAR


Son yıllarda “Akıllı Bina” olarak adlandırılan yapıları diğer binalardan ayıran özellik, kendilerine entegre edilmiş olan elektronik ve mekanik sistemlerdir. Bu sistemler bir otomasyon merkezi ile çalışmakta ve binanın işletmesini ekonomik hale getirerek verimi artırmaktadır. Akıllı binalarda bulunan sistemler sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirildiğinde ise binaların enerji verimliliğine katkısı dikkat çekicidir. Doğaya ve kaynaklarına zarar vermeyen, tükenen kaynaklar yerine yenilenebilir kaynaklara yönelen, geri dönüşüme önem veren ve doğayla uyumlu malzemelerden meydan gelen bir bina, bu özellikleriyle akıllı binanın sürdürülebilir tasarımla ilgili ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Akıllı bina, kullanıcıların verimini maksimum derecede artıran, minimum maliyete sahip donanım ve araçlar sayesinde kaynakların ömür boyu verimli bir şekilde yönetilmesine imkan sağlayan binadır. Bina tasarımında sürdürülebilir yaklaşımla, doğal kaynakları koruyacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını detaylı bir şekilde biçimlendirerek kullanacak bir sistem oluşturulur.

Sürdülebilir mimarlık ilkeleri akıllı bina kavramının tamamlayıcı unsurları olmalıdır. İçinde bulunduğu doğaya ve kaynaklarına zarar vermeyen, tükenen kaynaklar yerine yenilenebilir kaynaklara yönelen, geri dönüşüme önem veren ve doğayla uyumlu malzemelerden meydana gelen bir bina, bu özellikleriyle akıllı binanın sürdürülebilir ve ekolojik tasarımla ilgili ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Akıllı binalarda kullanılan enerjinin kaynağı ve kullanma şekli büyük önem taşımaktadır. Enerji elde edilirken mümkün olduğu ölçüde fosil yakıt kullanımından kaçınılmalı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttırılırken çevreye zarar verecek sistemler kullanılmamalıdır. Akıllı sistemlerle donatılan akıllı binalar, sahip oldukları özellikler ve avantajlarla hayatı kolaylaştırarak, enerji, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlarken, kullanıcılarına güvenli, sağlıklı, keyifli bir çalışma ve yaşama ortamı sunmaktadır. Son yıllardaki akıllı bina uygulamalarında sürdürülebilir mimarlık ilkelerinin dikkate alınmaya başladığı görülmektedir.